CÔNG TY KIM SEN ĐÀO TẠO HỘI NHẬP CHO CÔNG NHÂN MỚI

  Anh Tuấn

  24/04/2018

  0 nhận xét

CÔNG TY KIM SEN ĐÀO TẠO HỘI NHẬP CHO CÔNG NHÂN MỚI

Thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm cho công nhân mới về Nội quy, quy định, quy chế của công ty, chính sách cho người lao động, Văn hóa doanh nghiệp, An toàn lao động, Phòng cháy, chữa cháy, ngày 23/4/2018, P. Tổ chức Hành chính tổ chức Đào tạo Hội nhập lần thứ 4 trong năm 2018.

Bước sang năm 2018, do tình hình sản xuất ổn định, mức lương công nhân được nâng lên, đời sống tinh thần công nhân thoải mái, vì vậy, tình hình nhân sự cũng không có nhiều biến động. Đa phần, công nhân đều gắn bó lâu dài với công ty, tâm huyết và luôn có gắng làm việc hết sức mình.

Trong buổi đào tạo lần này, toàn bộ công nhân mới vào làm việc đều hài lòng với cung cách quản lý, chế độ, chính sách và sự quan tâm của công ty, công đoàn đối với công nhân mới.

Nhận thức điều ấy, công nhân mới sau buổi đào tạo đều cam kết thực hiện đúng Nội quy, quy định, quy chế của công ty, làm việc nghiêm túc, hết mình vì mục tiêu phát triển chung của công ty.

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục đào tạo, tập huấn cho CB -CNV để nâng cao ý thức, thái độ, năng xuất làm việc cho CB - CNV.

Lưu Thanh Tuấn - P. TCHC

Bình luận của bạn